Projekt "Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej instalacji produkcji płatka PET" 
realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstwa, lata 2004 -2006
Priorytet 2 - Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 2.2 - Wsparcie Konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.2.1 - Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji
Realizowany projekt jest częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej